Disputs - Konfliktløsning til jer, der vil hurtigt videre

VOLDGIFT

Voldgift er en endelig og bindende afgørelse af en retstvist, der træffes af en eller flere personer, som parterne enten selv har valgt eller hvis udvælgelsesmåde, de har aftalt. 


Parter, der indgår aftaler eller kontrakter med hinanden, kan aftale, at en evt. tvist skal afgøres ved voldgift i stedet for ved de almindelige domstole. Klausul med Disputs kan downloades nederst på siden. En voldgiftsaftale kan også indgås, efter at en tvist er opstået. 


Disputs tilbyder almindelig, hurtig og ekspres voldgift, som afgøres på 14 dage til 5 måneder.

DISPUTS TILBYDER VOLDGIFT ONLINE
- HURTIGT, SMIDIGT OG BILLIGERE END ALMINDELIG RETSPROCES


 • Løs dine tvister online på Disputs' voldgiftsmodul.
 • Sagerne afgøres af nogle af landets førende voldgiftsdommere og sagkyndige.
 • Du kan vælge mellem almindelig, hurtig eller ekspres voldgift
 • Al kommunikation foregår online på Disputs (eventuelle videoafhøringer via Zoom eller Teams).
 • Afgørelse på skriftligt grundlag i form af kendelse.
 • Som både institutionel og ad hoc voldgift henvender modulet sig især til erhvervsparter og deres advokater. I mindre sager kan parterne eventuelt føre sagen selv.

VÆLG TEMPO

ALMINDELIG VOLDGIFT


En almindelig voldgiftssag kan gennemføres på 5 måneder

HURTIG VOLDGIFT


En hurtig voldgiftssag kan gennemføres på 1 måned

EKSPRES VOLDGIFT


En ekspres voldgiftssag kan gennemføres på 14 dage

EKSEMPEL PÅ PROCESSEN

1

 • Sagen oprettes af klageren, og klageren foreslår antal (1 eller 3) dommere og ved en éndommerret evt. en sagkyndig bisidder. Klageren kan på dette tidspunkt uploade sit klageskrift med bilag.

 • Hvis ikke parterne har en voldgiftsaftale, skal indklagede acceptere, at sagen føres på Disputs efter Disputs' voldgiftsregler samt godkende det foreslåede antal dommere.

2

 • Når indklagede har accepteret og godkendt dette, udpeger Disputs dommere. Klageren skal, senest 14 dage efter at voldgiftsaftale er indgået, uploade sit klageskrift med bilag, hvorefter sagen er opstartet.

 • Indklagede skal senest 21 dage efter sagens opstart uploade sit svarskrift på sagen.

 • Klageren skal herefter og senest 14 dage efter uploade sin replik og bilag.

 • Indklagede skal senest 14 dage efter upload af replik uploade sin duplik.

3

 • Inden voldgiftsretten behandler sagen, skal parterne først forsøge at løse tvisten ved forlig som på forligsmodulet. Betaling til Disputs og voldgiftsretten nedsættes, hvis parterne indgår et forlig under voldgiftssagen.

 • Hvis forlig ikke opnås, vil voldgiftsretten afsige kendelse. Forinden kan der have været afholdt videoafhøringer af parter og vidner.

 • Voldgiftsretten afsiger sin kendelse.

Eks. på almindelig voldgift

PRISER

Prisen for at føre en voldgiftssag på Disputs er fast. Parterne kender derfor omkostningerne på forhånd. Der tilkendes ikke sagsomkostninger ved voldgift på Disputs.


Prisen udgøres af honorar til dommer(-e) og betaling til Disputs - og er bestemt af voldgiftsrettens sammensætning og tvistens størrelse. Betaling til Disputs og sagkyndige bisiddere tillægges moms, mens honorar til voldgiftsdommere ikke er momsbelagt.

REGLER & KLAUSULER

REGLER OM VOLDGIFTSDOMMERE MV.


Regler om voldgiftsdommere, voldgiftsretten, dens honorar og dens afgørelse kan læses og downloades her.

VOLDGIFTSDOMMERE


Voldgiftsdommerne på Disputs er blandt landets førende. De har alle mange års erfaring med voldgift og tvister enten som voldgiftsdommere eller partsrepræsentanter.

KLAUSULER

Klausuler om forligsforsøg, mediation og voldgift, der kan indsættes i kontrakter, kan hentes her