Disputs - Konfliktløsning til jer, der vil hurtigt videre

VOLDGIFT

Voldgift er en endelig og bindende afgørelse af en retstvist, der træffes af en eller flere personer, som parterne enten selv har valgt eller hvis udvælgelsesmåde, de har aftalt. En voldgiftskendelse kan ikke appelleres.


Parter, der indgår aftaler eller kontrakter med hinanden, kan aftale, at tvisten skal afgøres ved voldgift i stedet for ved de almindelige domstole.

En voldgiftsaftale kan også indgås, efter at en tvist er opstået.

DISPUTS TILBYDER VOLDGIFT ONLINE
- HURTIGT, SMIDIGT OG BILLIGERE END ALMINDELIG RETSPROCES


 • Løs dine tvister online på Disputs' voldgiftsmodul.
 • Sagerne afgøres af nogle af landets førende voldgiftsdommere og sagkyndige.
 • Du kan vælge mellem almindelig, hurtig eller ekspres voldgift
 • Al kommunikation foregår online på Disputs (eventuelle videoafhøringer via Zoom eller Teams).
 • Afgørelse på skriftligt grundlag i form af kendelse.

ALMINDELIG VOLDGIFT


En almindelig voldgiftssag kan gennemføres på 5 måneder

HURTIG VOLDGIFT


En hurtig voldgiftssag kan gennemføres på 1 måned

EKSPRES VOLDGIFT


En ekspres voldgiftssag kan gennemføres på 14 dage

EKSEMPEL PÅ PROCESSEN

1

 • Sagen oprettes af klageren, og klageren foreslår antal (1 eller 3) dommere og ved en éndommerret evt. en sagkyndig bisidder. Klageren kan på dette tidspunkt uploade sit klageskrift med bilag.

 • Hvis ikke parterne har en voldgiftsaftale, skal indklagede acceptere, at sagen føres på Disputs efter Disputs' voldgiftsregler samt godkende det foreslåede antal dommere.

2

 • Når indklagede har accepteret og godkendt dette, udpeger Disputs dommere. Klageren skal, senest 14 dage efter at voldgiftsaftale er indgået, uploade sit klageskrift med bilag, hvorefter sagen er opstartet.

 • Indklagede skal senest 21 dage efter sagens opstart uploade sit svarskrift på sagen.

 • Klageren skal herefter og senest 14 dage efter uploade sin replik og bilag.

 • Indklagede skal senest 14 dage efter upload af replik uploade sin duplik.

3

 • Inden voldgiftsretten behandler sagen, skal parterne først forsøge at løse tvisten ved forlig som på forligsmodulet. Betaling til Disputs og voldgiftsretten nedsættes, hvis parterne indgår et forlig under voldgiftssagen.

 • Hvis forlig ikke opnås, vil voldgiftsretten afsige kendelse. Forinden kan der have været afholdt videoafhøringer af parter og vidner.

 • Voldgiftsretten afsiger sin kendelse.

PRISER

Prisen for at føre en voldgiftssag på Disputs er fast. Parterne kender derfor omkostningerne på forhånd. Der tilkendes ikke sagsomkostninger ved voldgift på Disputs.


Prisen udgøres af honorar til dommer(-e) og betaling til Disputs - og er bestemt af voldgiftsrettens sammensætning og tvistens størrelse. Betaling til Disputs tillægges moms, mens honorar til voldgiftsdommere og sagkyndige bisiddere ikke er momsbelagt.

PRØV VORES PRISBEREGNER

Har man ikke aftalt voldgift i sin kontrakt eller i sine handelsbetingelser, kan det aftales med modparterne, når tvisten er opstået.


På Disputs kan man indgå en voldgiftsaftale med sin modpart om, at tvisten skal løses på Disputs. Vi anbefaler at indsætte en klausul med Disputs allerede, når kontrakter indgås.

PRISBEREGNING FOR TVIST PÅ 225.000 KR.

ENDOMMERRET

BESKRIVELSE

PRIS INKL. MOMS

HERAF MOMS

Betaling til Disputs

6.250 kr.

1.250 kr.

Honorar til dommer

15.000 kr.

0 kr.

I alt

21.250 kr.

1.250 kr.

ENDOMMERRET M/ SAGKYNDIG BISIDDER

BESKRIVELSE

PRIS INKL. MOMS

HERAF MOMS

Betaling til Disputs

6.250 kr.

1.250 kr.

Honorar til dommer

15.000 kr.

0 kr.

Honorar til bisidder

10.000 kr.

0 kr.

I alt

31.250 kr.

1.250 kr.

TREDOMMERRET

BESKRIVELSE

PRIS INKL. MOMS

HERAF MOMS

Betaling til Disputs

10.000 kr.

2.000 kr.

Honorar til voldgiftsrettens formand

15.000 kr.

0 kr.

Honorar til sidedommer

10.000 kr.

0 kr.

Honorar til sidedommer

10.000 kr.

0 kr.

I alt

45.000 kr.

2.000 kr.

VOLDGIFTSMODULET

På vores voldgiftsmodul kan du føre voldgiftssager online.
Som både institutionel og ad hoc voldgift henvender modulet sig især til erhvervsparter og deres advokater. I mindre sager kan parterne eventuelt føre sagen selv.

VOLDGIFTSPROCESSENS FORLØB

Sagerne føres efter Disputs' voldgiftsregler og regler om voldgiftsdommere mv. Disputs' voldgiftsregler er udarbejdet i samarbejde med nogle af landets førende voldgiftsdommere.

Klageren kan på voldgiftsmodulet oprette en sag, invitere indklagede til at deltage samt uploade klageskrift og bilag, hvorefter processen er i gang.


Hvis parterne ikke allerede har aftalt voldgift, herunder online voldgift hos Disputs, faciliterer Disputs, at de kan indgå en sådan voldgiftsaftale, når klageren har oprettet sagen. Vi anbefaler, at en klausul med Disputs skrives ind i kontrakten, allerede når denne indgås.

Læs mere om klausuler her

Der er under voldgiftsprocessen mulighed for at foretage videoafhøringer af parter og vidner, hvis voldgiftsretten eller en af parterne finder det nødvendigt.

Kendelse afsiges af voldgiftsretten på skriftligt grundlag, dvs. på baggrund af processkrifter og bilag samt eventuelle afhøringer.

VOLDGIFTSREGLER

VOLDGIFTSREGLER


Disputs' voldgiftsregler kan læses og downloades her

REGLER OM VOLDGIFTSDOMMERE MV.


Regler om voldgiftsdommere, voldgiftsretten, dens honorar og dens afgørelse kan læses og downloades her