Disputs - Danmarks Digitale Voldgifts- og Forligsplatform

KLAUSULER

Voldgift er en alternativ måde, hvorpå man kan få en juridisk bindende afgørelse af sin tvist. Det kræver blot, at man aftaler, at tvisten skal afgøres ved voldgift i stedet for ved de almindelige domstole. Vi anbefaler, at man indgår en voldgiftsaftale med sin modpart om, at en tvist skal løses på Disputs, allerede når kontrakter indgås.

 

Sædvanligvis aftales dette, inden en konflikt er opstået. Det sker typisk i kontrakter eller handelsbetingelser. Ved indsættelse af en klausul med Disputs i kontrakten, sikrer I jer en effektiv konfliktløsning - både hurtigere og billigere end ved traditionel voldgift.

 

Der er som udgangspunkt frihed til at aftale med sin med-/modpart, at en tvist skal afgøres ved voldgift. Voldgiftslovens kapitel 2, § 6 og § 7, bestemmer, hvornår man kan aftale voldgift.

KLAUSULER

Nedenfor findes Disputs’ anbefalede klausuler, der kan indsættes i kontrakter mv., hvorved parterne aftaler voldgift på Disputs.


ANBEFALEDE KLAUSULER

  • Klausul om ene-dommervoldgift uden faglig bisidder
  • Klausul om ene-dommervoldgift med faglig bisidder
  • Klausul om tre-dommervoldgift uden sagkyndige dommere
  • Klausul om tre-dommervoldgift med sagkyndige dommere
  • Klausul om ene-dommervoldgift ved sagkyndig dommer

  • Klausul om Disputs ved enkeltstående tvister