Disputs - Konfliktløsning til jer, der vil hurtigt videre

KLAUSULER

Ved indsættelse af en klausul med Disputs i jeres kontrakter, sikrer I jer en effektiv konfliktløsning, så begge parter kan komme hurtigt videre.


Voldgift er en alternativ måde, hvorpå man kan få en juridisk bindende afgørelse af sin tvist. Det kræver blot, at man aftaler, at tvisten skal afgøres ved voldgift i stedet for ved de almindelige domstole. 

 


FORLIG, MEDIATION & VOLDGIFT

Disputs’ anbefalede klausuler kan indsættes i kontrakter mv., hvorved parterne aftaler voldgift på Disputs.


Der er som udgangspunkt frihed til at aftale med sin med-/modpart, at en tvist skal afgøres ved voldgift. Voldgiftslovens kapitel 2, § 6 og § 7, bestemmer, hvornår man kan aftale voldgift.MEDIATION & VOLDGIFT

Nedenfor findes Disputs’ anbefalede klausul, der kan indsættes i kontrakter mv., hvorved parterne således aftaler en løsningstrappe med mediation og voldgift på Disputs.