Disputs - Konfliktløsning til jer, der vil hurtigt videre

AKTUELT

"Direktør ryster på hovedet over ventetider: Retssystemet er nærmest ubrugeligt"


"Løsningen på domstolenes alt for lange ventetider er innovation og flere ressourcer - og digital voldgift"


Overskrifterne på de mange artikler om de lange ventetider ved domstolene taler deres tydelige sprog: Ventetiderne er uacceptabelt lange, omkostningerne for store, og mange sager bliver droppet af netop disse årsager.


Løsningen er digital: Disputs kan afgøre en sag på mellem 14 dage og 5 måneder - både billigere og hurtigere end ved de almindelige domstole. Og parterne kan komme videre.

DISPUTS NEWS 

15. april 2023

Sager om løn og arbejdsskader bagerst i køen hos domstolene


https://fagbladet3f.dk/artikel/sager-om-loen-og-arbejdsskader-bagerst-i-koeen-hos-domstolene
Læs artiklen


---


24. februar 2023

ARTIKEL OM DISPUTS I BØRSEN

Der er flere alterna­tiver til den årelange kø hos domsto­lene – men noget spænder stadig ben


https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/der-er-flere-alternativer-til-den-aarelange-ko-hos-domstolene-men-noget-spaender-ben
Læs artiklen


---


24. februar 2023

Virksomheder bruger årligt 18,3 milliarder kroner på at løse juridiske konflikter, svarende til otte procent af deres overskud efter skat. Og det er en udgift, som kan mindskes betydeligt.


https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/advokat-er-uforstaaende-over-for-virksomheders-manglende-konfliktstrategi?b_source=borsen&b_medium=row_15&b_campaign=news_2

Læs artiklen


---


11. februar 2023

Politikere ser retssamfundet smuldre på grund af lange sagsbehandlingstider


https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Politik/article15009776.ece

Læs artiklen


---


10. februar 2023

Erhvervslobbyer advarer igen om lange ventetider ved domstole


https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Domstole/article15006564.ece

Læs artiklen


---


9. februar 2023

Politikere frygter selvtægt og retsstatens sammenbrud. Det handler også om dig


https://www.berlingske.dk/samfund/politikere-frygter-selvtaegt-og-retsstatens-sammenbrud-det-handler-ogsaa

Læs artiklen


---


2. februar 2023

Domstole kræver penge – men minister sætter især sin lid til effektiviseringer


https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Politik/article14937004.ece

Læs artiklen


---


2. februar 2023

Du kan ikke komme for en dommer. Kalendersystemet kan ikke sætte en dato så langt ud i fremtiden


https://www.berlingske.dk/kronikker/du-kan-ikke-komme-for-en-dommer-kalendersystemet-kan-ikke-saette-en-dato

Læs artiklen


---


13. januar 2023

Sagsbehandlingstiderne ved Københavns Byret stiger


https://www.domstol.dk/koebenhavn/aktuelt/2023/1/sagsbehandlingstiderne-ved-koebenhavns-byret-stiger/

Læs artiklen


---


VELKOMMEN TIL LEGAL TECH SPACE
I dag lanceres Legal Tech Space, som er en online platform udarbejdet i et samarbejde mellem Advokurser, Danske Advokater og Copenhagen Legal Tech.


Her kan advokater og advokatvirksomheder få indsigt i en række Legal Tech-virksomheder og deres digitale optimeringsværktøjer. Vi er enormt glade for, at Disputs er inviteret med i det fornemme, innovative selskab.

I kan læse meget mere om Legal Tech Space - og Disputs - her:
Læs artiklen


---


27. oktober 2022

ARTIKEL OM DISPUTS I ADVOKATWATCH

Lange ventetider ved retterne bør få flere advokater til at bruge onlineløsninger til tvister, mener kvinden bag den digitale voldgiftsplatform Disputs, Mette Højberg.


https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Advokater/article14460631.ece?utm_campaign=AdvokatWatch&utm_content=2022-10-27&utm_medium=email&utm_source=advokatwatch

Læs artiklen


---


26. oktober 2022

Rapport: Uden ekstra midler stiger ventetiderne ved domstolene til fire år i 2030


https://www.advokatsamfundet.dk/nyheder-medier/nyheder/2022/rapport-uden-ekstra-midler-stiger-ventetiderne-ved-domstolene-til-fire-ar-i-2030/

Læs artiklen


---


20. oktober 2022

Dommerne er for få og opgaverne for mange. Det medfører fejl og konstante omberammelser. "Jeg vil gå så langt som til at sige, at hvis der ikke sker noget drastisk, nærmer vi os et kollaps."


https://www.weekendavisen.dk/2022-42/samfund/retten-er-udsat

Læs artiklen


---


6. oktober 2022

Det er ikke kun i Danmark, at de lange og stigende ventetider ved domstolene er begyndt at få opmærksomhed. Også EU udtrykker nu bekymring for det, mange advokater betegner som Danmarks største retssikkerhedsmæssige problem.


https://www.advokatsamfundet.dk/nyheder-medier/nyheder/2022/eu-s-retssikkerhedsrapport-det-gar-ikke-med-sa-lange-ventetider-ved-domstolene-i-danmark/

Læs artiklen


---


5. oktober 2022

DISPUTS.COM ER NOMINERET TIL KARNOVS NYTÆNKERPRIS 2022

Prisen går til en person, virksomhed eller organisation, der med nytænkning har formået at:

• styrke retssikkerheden for en specifik og/eller bred gruppe af borgere eller virksomheder

• tydeliggøre, gennem nye kanaler, retstilstanden for den enkelte i samfundet

• nytænke og effektivisere vejen til bedre juridisk indsigt og/eller praksis.


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983406610001862657

Læs mere her


---


9. september 202

Derfor kan du ikke komme for en dommer: Danmarks Domstole er blandt Europas allerdårligst finansierede


https://www.berlingske.dk/kronikker/derfor-kan-du-ikke-komme-for-en-dommer-danmarks-domstole-er-blandt

Læs artiklen


---


26. juli 2022

Domstols-kollaps: Ventetider er eksploderet


https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/domstols-kollaps-ventetider-er-eksploderet/9299999
Læs artiklen

---


2. juli 2022

De meget lange sagsbehandlingstider i både straffesager og civile sager har mange negative konsekvenser. For tiltalte og forurettede er det en stor belastning at skulle vente alt for længe på en dom. Værdien af vidneforklaringer svækkes desuden selvsagt, jo længere tid der går.


https://www.berlingske.dk/kommentarer/ventetider-ved-retssager-er-for-lange-det-er-et-retssikkerhedsmaessigt

Læs artiklen


---


9. juni 2022
VINDER AF DANISH DESIGN AWARD 2022

Disputs.com, Danmarks Digitale Forligs- og Voldgiftsplatform, har vundet Danish Design Award 2022 i kategorien Outstanding Service - og vi er enormt glade for anerkendelsen. Nu er der ingen vej tilbage, for prisen motiverer os i den grad til at få udbredt kendskabet til en hurtig og billig afgørelse online. 


Se casen


---


19. april 2022

DISPUTS ER FINALIST TIL DANISH DESIGN AWARD 2022
Disputs.com
er valgt som finalist ved Danish Design Award 2022 i kategorien Outstanding Service. Juryens begrundelse: "Disputs is a well-designed online solution responding to the fundamental problem that we face social inequality in our legal system. It offers a well-designed digital solution that makes lawsuits more accessible, affordable, transparent, and efficient. In a society that aims at social equality and fairness, this solution fulfills a pressing need by contributing to a more just future design."


https://disputs.com/case

Se casen


---


4. april 2022

En ny årsrapport fra Danmarks Domstole viser, at de lange sagsbehandlingstider fortsætter med at stige på grund af komplekse arbejdsopgaver og mangel på personale. Det er en kæmpe udfordring for det danske samfund, mener formand for Dommerforeningen, Mikael Sjöberg, og peger på et behov for 850 millioner kroner på området.


https://www.radio4.dk/nyheder/stigende-ventetider-ved-landets-domstole-faar-gerningspersoner-til-at-gaa-frit-rundt/

Hør interviewet med formanden for Dommerforeningen, Mikael Sjöberg


---


24. januar 2022

Economic paradigms are shifting and digital technologies are driving transformative change, writes economist Zia Qureshi.

New thinking and adaptations are needed to realign policies and institutions with the digital economy. 


https://www.weforum.org/agenda/2022/01/digital-transformation-economic-change-technology

Læs artiklen


---


13. januar 2022

Advokatråd vil sætte domstolene fri til at prioritere sager


https://folketidende.dk/112/Advokatraad-vil-saette-domstolene-fri-til-at-prioritere-sager/artikel/608512

Læs artiklen


---


13. januar 2022

Justitsminister vil have kortere ventetider i retten


https://www.kristeligt-dagblad.dk/justitsminister-vil-have-kortere-ventetider-i-retten

Læs artiklen


---


2. januar 2022

Virksomheder, der havner i tvister og stridigheder med konkurrenter, underleverandører og myndigheder, kan se frem til rekordlange og omkostningstunge forløb, hvis de vil have sagerne afgjort i det danske retssystem.


https://watchmedier.dk/nyheder/klummer/article13601976.ece

Læs artiklen


---


21. august 2021

Ventetiden er mere end dobbelt så lang som i 2015. Særligt stor er stigningen fra sidste år til nu. Her er den gennemsnitlige ventetid steget fra 164,7 dage i 2020 til 230,9 dage i første halvdel af 2021.


https://www.berlingske.dk/danmark/forbrydere-ofre-og-vidner-ma-vente-rekordlaenge-pa-at-komme-i-retten-der

Læs artiklen


---


2. juli 2021

Ventetider ved retssager er for lange. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.


https://www.berlingske.dk/kommentarer/ventetider-ved-retssager-er-for-lange-det-er-et-retssikkerhedsmaessigt?fbclid=IwAR0YrvykDEtHpRrE5cMVPi0WJvd7lpz30kWAEjdaPkeBqz30Z93VRojXEJc

Læs artiklen


---


11. maj 2021

Endnu en retspræsident advarer om voksende sagsbunker


https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Domstole/article12970361.ece

Læs artiklen


---


15. april 2021

Voldgifts­instituttet introducerer nye regler for behandling af voldgiftssager


https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2021/04/Voldgiftsinstituttet-introducerer-nye-regler-for-behandling-af-voldgiftssager

Læs artiklen


---


19. marts 2021

Hækkerup åbner dør på klem for mere hjælp til pressede domstole


https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Politik/article12846133.ece

Læs artiklen


---


3. marts 2021

Løsningen på domstolenes alt for lange ventetider er innovation og flere ressourcer - og digital voldgift


https://skaureipurth.com/da/2021/03/03/loesningen-paa-domstolenes-alt-for-lange-ventetider-er-innovation-og-flere-ressourcer-og-digital-voldgift/

Læs artiklen


---


26. februar 2021

Ad­vo­ka­ter: Lan­ge ven­te­ti­der for er­hverv­st­vi­ster ved dom­sto­le­ne – løs­nin­gen er di­gi­tal


https://borsen.dk/nyheder/opinion/digitalt-alternativ-til-lang-sagsbehandlingstid

Læs artiklen


---


8. januar 2021

Direktør ryster på hovedet over ventetider: "Retssystemet er nærmest ubrugeligt"


https://watchmedier.dk/nyheder/politik/article12675171.ece

Læs artiklen


---


17. november 2020

Pressede domstole har udsigt til endnu flere sager


https://www.berlingske.dk/samfund/pressede-domstole-har-udsigt-til-endnu-flere-sager

Læs artiklen


---


2. november 2020

Flere sager og færre ansatte giver lang ventetid ved domstolene


https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/flere-sager-og-faerre-ansatte-giver-lang-ventetid-ved-domstolene-man

Læs artiklen


---


26. juni 2020

Ventende aarhusianske retssager er på vej til andre jyske domstole


https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/ECE12248178/ventende-aarhusianske-retssager-er-paa-vej-til-andre-jyske-domstole/

Læs artiklen


---


27. maj 2020

Stigende ventetid trods øget produktivitet


https://www.domstol.dk/aktuelt/2020/5/stigende-ventetid-trods-oeget-produktivitet/

Læs artiklen


---


27. maj 2020

Ventetiden hos domstolene skød i vejret inden coronakrisen


https://sn.dk/Danmark/Ventetiden-hos-domstolene-skoed-i-vejret-inden-coronakrisen/artikel/946480

Læs artiklen


---


19. marts 2020

Retternes bunker svulmer: Der er for få hænder


https://fagbladet3f.dk/artikel/retternes-bunker-svulmer-der-er-faa-haender

Læs artiklen


---


13. marts 2020

COVID-19: de danske domstole har aktiveret nødberedskabet - hvad betyder det for din retssag?


https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2020/03/COVID-19-de-danske-domstole-har-aktiveret-noedberedskabet-hvad-betyder-det-for-din-retssag

Læs artiklen


---


19. marts 2019

For få retssager blev i 2018 behandlet til tiden


https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Tendenser/article11261300.ece

Læs artiklen


---


31. marts 2007

Flere års ventetid i Højesteret


https://nordjyske.dk/nyheder/flere-aars-ventetid-i-hoejesteret


---


29. oktober 2020

Domstole taber kamp mod ventetid


https://www.information.dk/2002/10/domstole-taber-kamp-ventetid

Læs artiklen