Disputs - Konfliktløsning til jer, der vil hurtigt videre

Online konfliktløsning til jer, der vil sætte punktum

NOMINERET TIL KARNOVS NYTÆNKERPRIS 2022

CIVILE RETSSAGER


Sagsbehandlingstiden på civile retssager er gennemsnitlig 25 mdr. i Danmark. 


På Disputs afgøres en sag på 14 dage til 5 måneder af nogle af landets mest anerkendte voldgiftsdommere, som er specialister indenfor deres respektive områder i modsætning til de traditionelle domstoles dommere, som er generalister.


Antallet af civile retssager ved byretterne er faldet fra 23.655 i 2009 til under 10.000 i 2021. Det betyder bestemt ikke, at der er færre tvister i dag end for 14 år siden. For mange er det simpelthen blevet for dyrt og langsommeligt at indlede en retssag.


På Disputs tilbyder vi forligsforsøg, voldgift og mediation langt hurtigere og billigere end traditionelle domstole og udbydere. Så sikrer vi, at alle kan få en fair retsproces samt komme hurtigt videre.


Du kan logge ind som gæst, for at besøge platformen, samt læse mere om hvert modul, inden du beslutter dig.

DISPUTS TILBYDER


FORLIGSFORSØG

 • Tvister løses og forlig opnås nemt, sikkert og hurtigt.
 • Sagen oprettes i systemet, modparten inviteres til at deltage i forligssagen og et bud afgives.
 • Budene er skjult for parterne; hvis skyldner byder mere end kreditor, er der opnået et forlig. Parterne har tre budrunder til at opnå et forlig.
 • Forliget underskrives af begge parter. Hvis skyldner ikke betaler forligsbeløbet, kan kreditor tage forliget i fogedretten uden først at skulle igennem en retssag.
 • Parterne betaler kun for brug af forligsmodulet, hvis et forlig opnås.

VOLDGIFT

 • Traditionel voldgift – bare hurtigere, nemmere, billigere og online.
 • Tvister løses online ved hjælp af vores digitale voldgiftsmodul.
 • Sagen afgøres af nogle af landets førende voldgiftsdommere.
 • Processkrifter og bilag på sagen uploades nemt og hurtigt.
 • Sagen kan gennemføres på langt kortere tid og billigere end ved traditionel voldgift (institutionel eller ad hoc).
 • Sagen afgøres af nogle af landets førende jurister og fagkyndige.

MEDIATION 


 • Løs dine tvister ved online mediation på Disputs hurtigt - og langt mere effektivt end førelse af en retssag eller voldgiftssag.
 • Tilbydes til erhvervstvister mellem virksomheder, der ønsker en hurtig løsning med to vindere og lave omkostninger
 • Tilbydes til løsning af tvister i forbindelse med skilsmisse og samlivsophør, hvor en nedtrapning af konfliktniveauet er afgørende for et senere samarbejde om børnene
 • Disputs’ mediatorer er blandt landets førende mediatorer
 • Kommunikér og upload nemt relevante dokumenter på sagens egen side på Disputs
 • Faste priser, der - hvis ikke andet aftales - deles med halvdelen til hver part.
 • Disputs tilbyder aftale om mediation til samlevende og ægtefæller, som de kan indgå som en ægtepagt, og som vil gælde senere i det tilfælde, at de måtte ophæve samlivet eller skulle skilles.

9 GODE GRUNDE TIL AT BRUGE DISPUTS

Når konflikter opstår, kan de udvikle sig til dyre og langtrukne processer. Derfor har juridiske fagfolk og eksperter udviklet Disputs, så konflikter kan løses hurtigere og billigere. Disputs kan afgøre en sag på 5 måneder - og 8 andre gode grunde til at bruge Disputs.

HURTIGT OG NEMT

Både forligsmodulet og voldgiftsmodulet er nemme at anvende, og begge moduler medfører en sikker, professionel og ikke mindst hurtig proces fra start til slut.

Læs mere om voldgiftsmodulet her


NO CURE NO PAY 

På forligsmodulet betales kun honorar, hvis forlig opnås.

Læs mere om forligsmodulet her


PRISER

Der betales honorar af tvistens værdi. Honorar til voldgiftsdommere og sagkyndige dommere afholdes af Disputs. 

Se vores priser her


MEDIATION

De tilknyttede mediatorer på Disputs er blandt landets førende mediatorer.

Se mediatorerne her


DOMMERE

De tilknyttede voldgiftsdommere på Disputs er blandt landets førende voldgiftsdommere.

Se dommerne herKLAUSULER

Når en klausul med Disputs indsættes i kontrakter, sikres en hurtig, billig og effektiv konfliktløsning.

Læs mere om klausuler her


HTTPS KRYPTERING

Markedets stærkeste 256-bit kryptering anvendes på Disputs. Derfor er anvendelse af Disputs altid sikker for alle parter.


DIGITAL UNDERSKRIFT

Forlig og kendelser underskrives digitalt med NemID af henholdsvis parterne og voldgiftsretten.


TO-FAKTOR LOGIN 

Du modtager en engangskode via SMS, når du logger ind. Det gør, at uvedkommende ikke kan misbruge din konto, hvis de skulle få kendskab til din adgangskode.