Disputs - Konfliktløsning til jer, der vil hurtigt videre

NOMINERET TIL KARNOVS NYTÆNKERPRIS 2022

Konfliktløsning til jer, der vil sætte punktum

EFFEKTIV KONFLIKTLØSNING TIL FASTE PRISER

Virksomheder bruger årligt 18,3 milliarder kroner på at løse juridiske konflikter, svarende til otte procent af deres overskud efter skat. Det er en udgift, som kan mindskes betydeligt.


Antallet af civile retssager ved byretterne er faldet fra 23.655 i 2009 til omkring 10.000 i 2023. Det betyder bestemt ikke, at der er 14.000 færre tvister i dag end for 15 år siden. For mange er det simpelthen blevet for dyrt og langsommeligt at indlede en retssag.


Sagsbehandlingstiden på civile retssager er gennemsnitlig 25 mdr. i Danmark. Det Danske Advokatsamfund forventer, at ventetiden i 2030 vil være 4 år.


Disputs tilbyder forligsforsøg, mediation og voldgift langt hurtigere og billigere end traditionelle domstole og udbydere. Så sikrer vi, at alle kan få en fair retsproces samt komme hurtigt videre.


På Disputs afgøres en sag på 14 dage til 5 måneder af nogle af landets mest anerkendte voldgiftsdommere, som er specialister indenfor deres respektive områder i modsætning til de traditionelle domstoles dommere, som er generalister. Derfor er kvaliteten af afgørelser på Disputs i top.


Disputs er udviklet af juridiske fagfolk og eksperter, så konflikter kan løses effektivt og til faste priser. 


Vi anbefaler, at man indsætter en klausul med Disputs i kontrakter, inden tvister opstår. Hvis der ikke allerede er aftalt Disputs i kontrakten, når tvisten er opstået, skal parterne blot blive enige om at få afgjort tvisten på Disputs frem for ved de almindelige domstole.


Du kan logge ind som gæst, for at besøge konfliktløsningsplatformen, samt læse mere om hvert modul, inden du beslutter dig.

DISPUTS TILBYDER


FORLIGSFORSØG

Forlig er en juridisk bindende aftale mellem to parter, hvori deres civilretlige tvist endeligt er løst. Et forlig kan indgås når som helst - både før og under en retssag.


Retssager er både kostbare og tidskrævende og kan være ødelæggende for parternes senere forhold til hinanden. Derfor tilsiger god advokatskik, at man søger at mægle forlig mellem parterne, allerede før sagen er nået til domstolene.


No cure no pay - på Disputs betaler I kun for at bruge modulet, hvis I opnår et forlig.

MEDIATION


Mediation er en proces, hvor parterne mødes med en udvalgt, upartisk og neutral person, som bistår dem i forhandling af deres uenighed(er) med henblik på, at de kan opnå enighed og finde et forlig.


Høj succesrate, lave omkostninger: Mediation har en ekstrem høj succesrate, hvor 93 % af alle sager bliver forligt. 72 % af sagerne forliges under mediationen, og de resterende 21 % forliges kort tid efter. Se de seneste data fra CEDR her.


Disputs' mediatorer er blandt Danmarks dygtigste.VOLDGIFT

Voldgift er en endelig og bindende afgørelse af en retstvist, der træffes af en eller flere personer, som parterne enten selv har valgt eller hvis udvælgelsesmåde, de har aftalt.


Parter, der indgår aftaler eller kontrakter med hinanden, kan aftale, at en evt. tvist skal afgøres ved voldgift i stedet for ved de almindelige domstole. En voldgiftsaftale kan også indgås, efter at en tvist er opstået.


Disputs tilbyder almindelig, hurtig og ekspres voldgift, som afgøres på 14 dage til 5 mdr. af nogle af landets mest anerkendte voldgiftsdommere.

8 GODE GRUNDE TIL AT BRUGE DISPUTS

HURTIGT OG NEMT

Både forligsmodulet og voldgiftsmodulet er nemme at anvende, og begge moduler medfører en sikker, professionel og ikke mindst hurtig proces fra start til slut.

Læs mere om voldgiftsmodulet her


NO CURE NO PAY 

På forligsmodulet betales kun honorar, hvis forlig opnås.

Læs mere om forligsmodulet her


PRISER

Disputs tilbyder services til faste priser. Der betales honorar af tvistens værdi. Honorar til voldgiftsdommere og sagkyndige dommere afholdes af Disputs. 

Se vores priser her


DOMMERE OG MEDIATORER

De tilknyttede dommere og mediatorer på Disputs er blandt landets dygtigste.

Se dommerne her

KLAUSULER

Når en klausul med Disputs indsættes i kontrakter, sikres en hurtig, billig og effektiv konfliktløsning.

Læs mere om klausuler her


SIKKERHED

Markedets stærkeste 256-bit kryptering anvendes på Disputs. Derfor er anvendelse af Disputs altid sikker for alle parter.


DIGITAL UNDERSKRIFT

Forlig og kendelser underskrives digitalt med NemID af henholdsvis parterne og voldgiftsretten.


TO-FAKTOR LOGIN 

Du modtager en engangskode via SMS, når du logger ind. Det gør, at uvedkommende ikke kan misbruge din konto, hvis de skulle få kendskab til din adgangskode.