Disputs - Danmarks Digitale Voldgifts- og Forligsplatform

VOLDGIFT

DISPUTS TILBYDER TRADITIONEL VOLDGIFT
- BLOT HURTIGERE, BILLIGERE OG ONLINE


 • Løs dine tvister online på Disputs' digitale voldgiftsmodul.
 • Sagerne afgøres af nogle af landets førende voldgiftsdommere og fagkyndige.
 • Upload nemt alle processkrifter og bilag på sagen.
 • Sagen kan gennemføres langt hurtigere og billigere end ved traditionel voldgift (institutionel eller ad hoc).
 • Disputs kan afgøre en sag på 5 måneder.

EKSEMPEL PÅ PROCESSEN

3

1

2

 • Sagen oprettes af klageren, og klageren foreslår antal (1 eller 3) dommere og ved en éndommerret evt. en faglig bisidder. Klageren kan på dette tidspunkt uploade sit klageskrift med bilag.

 • Hvis ikke parterne har en voldgiftsaftale, skal indklagede acceptere, at sagen føres på Disputs efter Disputs' voldgiftsregler samt godkende det foreslåede antal dommere.

 • Når indklagede har accepteret og godkendt dette, udpeger Disputs dommere. Klageren skal, senest 14 dage efter at voldgiftsaftale er indgået, uploade sit klageskrift med bilag, hvorefter sagen er opstartet.

 • Indklagede skal senest 21 dage efter sagens opstart uploade sit svarskrift på sagen.

 • Klageren skal herefter og senest 14 dage efter uploade sin replik og bilag.

 • Indklagede skal senest 14 dage efter upload af replik uploade sin duplik.

 • Inden voldgiftsretten behandler sagen, skal parterne først forsøge at løse tvisten ved forlig som på forligsmodulet. Honorar til Disputs og voldgiftsretten nedsættes, hvis parterne indgår et forlig under voldgiftssagen.

 • Hvis forlig ikke opnås, vil voldgiftsretten afsige kendelse. Forinden kan der have været afholdt videoafhøringer af parter og vidner.

 • Voldgiftsretten afsiger sin kendelse.

PRISER

Prisen for at føre en voldgiftssag på Disputs er fast. Parterne kender derfor omkostningerne på forhånd. Der tilkendes ikke sagsomkostninger ved voldgift på Disputs.


Prisen udgøres af honorar til dommer(-e) og administrationsgebyr til Disputs - og er bestemt af voldgiftsrettens sammensætning og tvistens størrelse. Administrationsgebyret tillægges moms, mens honorar til voldgiftsdommere og faglige bisiddere ikke er momsbelagt.

PRØV VORES PRISBEREGNER

Har man ikke aftalt voldgift i sin kontrakt eller i sine handelsbetingelser, kan det aftales med modparterne, når tvisten er opstået.


På Disputs kan man indgå en voldgiftsaftale med sin modpart om, at tvisten skal løses på Disputs. Vi anbefaler at indsætte en klausul med Disputs allerede når kontrakter indgås.

PRISBEREGNING FOR TVIST PÅ 225.000 KR.

ENDOMMERRET

BESKRIVELSE

PRIS INKL. MOMS

HERAF MOMS

Administrationsgebyr

6.250 kr.

1.250 kr.

Honorar til dommer

15.000 kr.

0 kr.

I alt

21.250 kr.

1.250 kr.

ENDOMMERRET M/ FAGLIG BISIDDER

BESKRIVELSE

PRIS INKL. MOMS

HERAF MOMS

Administrationsgebyr

6.250 kr.

1.250 kr.

Honorar til dommer

15.000 kr.

0 kr.

Honorar til bisidder

10.000 kr.

0 kr.

I alt

31.250 kr.

1.250 kr.

TREDOMMERRET

BESKRIVELSE

PRIS INKL. MOMS

HERAF MOMS

Administrationsgebyr

10.000 kr.

2.000 kr.

Honorar til voldgiftsrettens formand

15.000 kr.

0 kr.

Honorar til sidedommer

10.000 kr.

0 kr.

Honorar til sidedommer

10.000 kr.

0 kr.

I alt

45.000 kr.

2.000 kr.

VOLDGIFTSMODULET

På vores digitale voldgiftsmodul kan du føre voldgiftssager online.
Som både institutionel og ad hoc voldgift henvender modulet sig især til erhvervsparter og deres advokater. I mindre sager kan parterne eventuelt føre sagen selv.

VOLDGIFTSPROCESSENS FORLØB

Sagerne føres efter Disputs' voldgiftsregler og voldgiftsloven. Disputs' voldgiftsregler er udarbejdet i samarbejde med nogle af landets førende voldgiftsdommere.

Klageren kan på voldgiftsmodulet oprette en sag, invitere indklagede til at deltage samt uploade klageskrift og bilag, hvorefter processen er i gang.


Hvis parterne ikke allerede har aftalt voldgift, herunder online voldgift hos Disputs, faciliterer Disputs, at de kan indgå en sådan voldgiftsaftale, når klageren har oprettet sagen. Vi anbefaler, at en klausul med Disputs skrives ind i kontrakten, allerede når denne indgås.

Læs mere om klausuler her

Der er under voldgiftsprocessen mulighed for at foretage videoafhøringer af parter og vidner, hvis voldgiftsretten eller en af parterne finder det nødvendigt.

Kendelse afsiges af voldgiftsretten på skriftligt grundlag, dvs. på baggrund af processkrifter og bilag samt eventuelle afhøringer.

VOLDGIFTSREGLER

Her kan du downloade de gældende voldgiftsregler